}
Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (38) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (58) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (9) Цахилгааны утас, Кабель (17) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (51) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (149)
Нийт 9 бүтээгдэхүүн байна.