Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (43) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (62) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (9) Цахилгааны утас, Кабель (19) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (54) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (156)
Нийт 9 бүтээгдэхүүн байна.