Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (42) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (61) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (9) Цахилгааны утас, Кабель (19) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (53) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (154)
Нийт 9 бүтээгдэхүүн байна.