Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (40) Цахилгааны утас (17) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (50) Автомат (40) Адаптер Ачаалал таслагч Гал хамгаалагч (1) Губка Контактор (4) Пускатель Релей (3) Сэлгэн залгагч Тогтворжуулагч (1) Цэнэг шахагч (1) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (146)
Нийт 1 бүтээгдэхүүн байна.
Product photo
Гал хамгаалагч
Гал хмгаалагч нам, өндөр хүчдэлийн, 63А - 630А хүртэл. Гал хамгаалагч тогтоогч