Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (39) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (58) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (9) Цахилгааны утас, Кабель (17) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (52) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (149)
Нийт 52 бүтээгдэхүүн байна.
Product photo
Fupact
Цахилгааны хамгаалалтын уламжлалт хэрэгсэл FUPACT / ФУПАКТ нэрийн ГАЛ ХАМГААЛАГЧТАЙ ТОНОГЛОЛУУД Шнайдер Электрикийн vйлдвэрлэдэг нийт ...
Product photo
Автомат таслуур
Easy9 ҮР АШИГТАЙ ХАМГААЛАХ ЧАДВАР Easy9 модулийн хамгаалалалтын 5 түвшин Easy9-ийн онцлог давуу тал Автомат таслуур 4 дэх үеийн технологийн платформ Шнайдер ...
Product photo
Өндөр хүчдэлийн тоноглолууд
ндөр хүчдэлийн тоноглолууд, цэнэг шавхагч, РЛНД, хүчдэл заагч, изолятор, нэвтрэх изолятор, тусгаарлагч, тулгуурын изолятор, хамгаалах хэрэгсэл, хэмжих ...
Product photo
Реле
Реле хугацааны, фаз хяналтын, дулааны, завсрын.
Product photo
Контактор
КМЭ, КМ, ПМ, контактор, соронзон пускатель, 9А-160А, 220В-380В, дулааны релетэй пускатель
Product photo
Цэнэг шавхагч
Цэнэг шавхагч, 1,2,3,4 фазын, 230В-400В, 5кА-30кА. EKF брэнд
Product photo
Гал хамгаалагч
Гал хмгаалагч нам, өндөр хүчдэлийн, 63А - 630А хүртэл. Гал хамгаалагч тогтоогч
Product photo
Модулийн тоног төхөөрөмж
Манайд дэдхийн 15 улсад салбартай ОХУ-ын EKF группын модулийн тоног төхөөрөмжүүд автомат таслуурууд зарагдаж байна.
Product photo
Tesys контактор
TESYS Контактор нь 90 жилийн туршлага инновацид тулгуурласан бүхий л төрлийн моторын удирдлаганд ашиглах боломжтой. Цахилгаан хэлхээг олон удаа таслах ...
Product photo
Автомат таслуур
●Суурилуулалт:Хөдөлгөөнгүй, Залгагддаг, Үүртэй ●2 төрлийн оврын хэмжээтэй 100/160/250 A : 2P (3P2D), 3P, 4P 400/630 A : 3P, 4P ●Хуваарилах ...
Product photo
Автомат таслуурын самбар
SCHNEIDER ELECTRIC -ийн Хуваарилах самбарууд Хуваарилах самбар нь айл өрхийн хэрэгцээний жижиг хуванцар болон төмөр самбараас 0,4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн ...
Product photo
Дифференциал автомат таслуур
DZ47LE ГҮЙДЛИЙН ЗӨРҮҮГЭЭР /ДИФФЕРЕНЦИАЛ/ УДИРДАГДАХ АВТОМАТ ТАСЛУУР Ерөнхий мэдээлэл Галын аюулын хамгаалалт Хүнийг цахилгаан гүйдэлд нирвэгдэхээс ...
Product photo
Бага оврын автомат таслуур
NB1 БАГА ОВРЫН АВТОМАТ ТАСЛУУР Ерөнхий мэдээлэл Богино холболтын гүйдлийн хамгаалалт Хэт ачаалалын хамгаалалт Залгах, салгах ...
Product photo
Соронзон залгуур
NS2 ЦАХИЛГААН ХӨДӨЛГҮҮРИЙГ УДИРДАХ, ХАМГААЛАХ СОРОНЗОН ЗАЛГУУР Зориулалт: Моторыг хэт гүйдэл, богино холболт, фазын алдагдал зэргээс хамгаалж ...