Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (39) Холбоо, Дохиолол хамгаалалт (62) Цахилгаан дамжуулах, Агаарын шугамын тоноглол (1) Цахилгааны утас, Кабель (19) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (51) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (147)
Нийт 385 бүтээгдэхүүн байна.
Product photo
Автомат таслуурын самбар
SCHNEIDER ELECTRIC -ийн Хуваарилах самбарууд Хуваарилах самбар нь айл өрхийн хэрэгцээний жижиг хуванцар болон төмөр самбараас 0,4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн ...
Product photo
Цахилгаан хангамжийн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүд /швейцари/
ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ЧИГЛЭЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ /SIEMENS, CNC/ АВР /АДЗ/ бүхий төрөл бүрийн генератор ,Хүчний трансформаторын угсралт суурилуулалт, ...
Product photo
Галд тэсвэртэй орос утас
Галд тэсвэртэй Орос утасны худалдаа
Product photo
Цахилгааны монтаж, холболт угсралт
Барилгын цахилгааны монтаж, холболт угсралт
Product photo
Хөөсөөр гал унтраах систем
Суурилуулах өндөр –6м Хамгаалах талбай: (А)Ангиллын гал унтраах талбай – 22 м2 (В)Ангиллын гал унтраах талбай – 12 м2 Модулийн ...
Product photo
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын бетон шон /тулгуур/
Төмөр бетон шонг арматурчлалаар нь ердийн арматуртай, урьдчилан хүчитгэсэн арматуртай гэнэ. Хэрэглэх зориулалтаар нь гэрэлтүүлэг ба холбооны 0,4 кВ-ын, ...
Product photo
Өндөр хүчдэлийн тоноглолууд
ндөр хүчдэлийн тоноглолууд, цэнэг шавхагч, РЛНД, хүчдэл заагч, изолятор, нэвтрэх изолятор, тусгаарлагч, тулгуурын изолятор, хамгаалах хэрэгсэл, хэмжих ...
Product photo
Гал унтраах нунтаг бодис бүхий автомат осп-1(2)
Хамгаалах эзэлэхүүн - 8м3 Өөрийн жин - 1,2 кг Хэмжээ, мм (диаметр өндөр)- 54/430 Автоматаар ажиллаж эхлэх температур: +100oC Ашиглалтын хугацаа ...
Product photo
Гал унтраах нунтаг бодис бүхий автомат осп-1(2) мини
Хамгаалах эзэлэхүүн - 3м3 Өөрийн жин - 0,6 кг Хэмжээ, мм (диаметр өндөр)- 54/230 Автоматаар ажиллаж эхлэх температур: +100oC Ашиглалтын хугацаа ...
Product photo
Нунтаг бодисоор гал унтраах автомат төхөөрөмж буран-2,0
Хамгаалах талбай - 7м2 Өөрийн жин - 2,9 кг Хэмжээ, мм (диаметр өндөр)- 250/146 Ашиглалтын хугацаа 10жил Хэрэглэгдэх хүрээ: Худалдаа үйлчилгээний ...
Product photo
Нунтаг бодисоор гал унтраах автомат төхөөрөмж буран-0,5
Хамгаалах талбай - 2м2 Өөрийн жин - 1,44 кг Хэмжээ, мм (диаметр өндөр)- 104/306 Ашиглалтын хугацаа 10жил Хэрэглэгдэх хүрээ: Давхар шал,дүүжин таазны ...
Product photo
Нунтаг бодисоор гал унтраах автомат төхөөрөмж буран-2,5
Хамгаалах талбай -7м2 ; -18м3 Өөрийн жин - 12,3 кг Хэмжээ, мм (диаметр өндөр)10/500 Ашиглалтын температур -50-с +100 Ашиглалтын хугацаа 10жил Хэрэглэгдэх ...
Product photo
Нунтаг бодисоор хогал унтраах тусгай зориулалтын модулиуд «гарант-d»
Суурилуулах өндөр – 12м хүртэл D ангилалын гал унтраах талбай - 1,5 м2 Модулийн өндөр - 445мм Модулийн диаметр – 400мм Модулийн нийт жин ...