Гэрэл, гэрэлтүүлэг (65) Тоолуур, Цахилгаан үүсгэгч (40) Цахилгааны утас (17) Цахилгааны хамгаалах хэрэгсэл (50) Цахилгааны холбох хэрэгсэл (146)
Нийт 319 бүтээгдэхүүн байна.
Product photo
Автомат таслуурын самбар
SCHNEIDER ELECTRIC -ийн Хуваарилах самбарууд Хуваарилах самбар нь айл өрхийн хэрэгцээний жижиг хуванцар болон төмөр самбараас 0,4кВ-ын хуваарилах байгууламжийн ...
Product photo
Гэрэл мэдрэгчтэй
Мэдрэгчтэй гэрэл, гэрлийн мэдрэгч, гэрэл
Product photo
Ламп
ASD, Lezard үйлдвэрийн лед ламп, 3-20Вт, E14, E27, люминисцент ламп G13 T8, ламп GU 5.3 MR16, 24В, 36В, 220, улайсдаг ламп
Product photo
Прожектор
ASD үйлдвэрийн Прожектор, суурин, зөөврийн, мэдрэгчтэй, 10Вт-100Вт, лед прожектор
Product photo
Төгсгөвч
Төгсгөвч хөнгөн цагаан, зэс, боолттой төгсгөвч, шулуун төгсгөвч, Сип утасны төгсгөвч
Product photo
Реле
Реле хугацааны, фаз хяналтын, дулааны, завсрын.
Product photo
Гильз
Холбогч гильз, хөнгөн цагаан, зэс, СИП утасны,
Product photo
Контактор
КМЭ, КМ, ПМ, контактор, соронзон пускатель, 9А-160А, 220В-380В, дулааны релетэй пускатель
Product photo
Хүчний вилк
Хүчний залгуур, вилк, 16А-63А, 220В-380В, суурин, зөөврийн, 3-5 шүдтэй.
Product photo
Уртасгагч, салаалагч
Уртасгагч, 10А-16А, 220В 1,8м-10м урттай, 2-5 оролттой, газардуулгатай, газардуулагагүй, салгууртай, салгуургүй, USB оролттой, 2-3 оролттой салаалагч.
Product photo
Хүчний розетка
Хүчний розетка, 16А, 32А, 63А, 220В, 380В, 3,4,5 нүхтэй, суурин, зөөврийн.
Product photo
Розетка
Розетка 1-тэй, 2-лосон, газардуулгатай, газардуулгагүй, ил, далд, гадаа тавих, телефон утасны, компьютерийн, плитканы, цагаан, хар резинэн, ус чийгний ...
Product photo
Вилка
Вилк, 220, 380В, хар резинэн, бариултай, цагаан.
Product photo
Уртасгагч
Уртасгагч, 10-50м урт, 6-16А, 1,3-3,5кВт
Product photo
Цэнэг шавхагч
Цэнэг шавхагч, 1,2,3,4 фазын, 230В-400В, 5кА-30кА. EKF брэнд