Спорт тоглоомын талбай

  • Үзсэн тоо: 5119
  • Ангилал: Бетон эдлэл
  • Шинэчлэгдсэн огноо: 2012-02-15
  • Захиалах:
  • Менежертэй холбогдох

Õ¿¿õýä ýð¿¿ë ºñºæ áîéæèõ ãîë íºõöºë íü ãàäàà àãààðò òîãëîæ ºñºõºä îðøèíî. Áèä îðîí ñóóö áîëîí õóâèéí ñóóöíû ãàäíà òºðºë á¿ðèéí ñïîðò òàëáàé, õ¿¿õäèéí òîãëîîìûí òàëáàéã ñòàíäàðòûí äàãóó òºëºâëºæ çîðèóëàëòûí íàð ñàëõèíä òýñâýðòýé ìàòåðèàëààð чàíàðûí ºíäºð ò¿âøèíä áàéãóóëæ ºãíº. Àëèéí áîëãîí õ¿¿õäýý øîðîîí äýýð òîãëóóëàõàâ äýý.

Менежертэй холбоо барих
Та энэ бүтээгдэхүүнийг борлуулж байгаа компанийн менежертэй холбогдохын тулд нэвтэрсэн байх шаардлагатай.

Нэвтрэх
Худалдаалагч
IMAX LLC
Холбоо барих мэдээлэл
88118060 50005005
http://imax.barilga.mn/
Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, "Газар Бизнес" төв 3 давхар 314 тоот